Omvändelse till verkligheten

Ekofilosofen Lars Larsen (munkens) hemsida

Arkiv och bibliografi av mina skrifter (på nätet, i manuskript och i böcker)

Publicerad 2016-08-10 12:27:00 i Allmänt,

(Ett stort tack till den ungerska poeten och romanförfattaren István Molnár, som sparat många av skrifterna nedan då jag slarvade bort dem under mina hemlösa år)
 
(Det här arkivet/bibliografin har jag sammanställt för de som vill gräva lite djupare i min historia, här finns det mesta jag skrivit från 2003-2017. Om man vill gå ännu djupare, hänvisar jag till det material som jag skänkt till handskriftsavdelningen på Åbo Akademis huvudbibliotek i Finland, när jag blev luffare och hemlös 2006. Där finns det mesta jag skrivit från mina första skrifter på högstadiet 1997, till 2006)
 
(Alla skrifter jag länkar till här är gratis att läsa, om inte annat nämns. De flesta kan läsas på Internet Archive, direkt, utan att laddas ner (uppe på sidan). Dock, flera kan läsas också som nerladdningsbara PDF-filer, det är bara att kolla under "Download options" till höger och trycka på "PDF", om du tycker det är klumpigt att läsa texten där uppe direkt utan nerladdning. Observera att när man läser texterna där uppe utan nerladdning, börjar texten ibland ett stycke in i boken, du måste bläddra till början om du vill läsa från början. Jag har inte lyckats korrigera detta).
 
 Vissa skrifter existerar också som bloggar/blogginlägg)
 
(De flesta av skrifterna kan läsas på Internet Archive (världens största bibliotek med 15 millioner gratis nerladdbara böcker), och när du kommer till texten där, ska du bara trycka på förstoringsglaset till höger om texten, det står "Search inside" när du trycker på den, och då kan du förstora texten så att den går att läsa. I vissa lænder ær førstoringsfunktionen nere till høger)
 
(Jag vill inte ha copyright på någon av dessa skrifter, vare sig manuskript, e-böcker eller pappersböcker. Allt som jag författat tillhör "Public Domain", och får fritt citeras, kopieras och spridas)
 
 
Tidskrifter:
 
 
(alla nedanstående tidskrifter, förutom det sista Sela-numret, utgivna på eget förlag i pappersform)
 
 
Tidskriften "Gud och intet mer", nr. 1-4, 2005-2006, (finns på Åbo Akademis handskriftsavdelning)
 
 
Tidskriften "Livets andetag", nr. 1, 2006 (finns på Åbo Akademis handskriftsavdelning)
 
 
Tidskriften "Delta", nr. 1-4, 2007 (finns hos Titti Spaltro)
 
 
Tidskriften "Sela", nr.1, 2007, (finns hos Titti Spaltro)
       
      
Tidskriften Sela nr. 1, 2008 kan läsas här.
 
 
Delta. Tidskrift för litteratur och återknytning till naturen, nr. 1. 2018, kan läsas här.
 
 
Delta. Tidskrift för litteratur och återknytning till naturen, nr. 2, 2018, kan läsas här
 
 
Delta. Tidskrift för litteratur och återknytning till naturen, nr. 3, 2018, kan läsas här.
 
 
 
 
Diktsamlingar:
 
 
Samlade dikter och sånger, del 1, finns att läsa här.
 
 
Samlade dikter och sånger, II, finnas att läsa här.
 
 
Samlade dikter III, finns att läsa här.
 
 
Diktsamlingen "Över floden mig", 2007, utgiven på eget förlag (Tidskriften Deltas förlag) i pappersform, finns att läsa på denna sida.
 
 
Diktsamlingen: "Trädet" 2007, finns att läsa här,
 
 
Diktsamlingen "Nationalromantiska sånger till Sverige", 2007, finns att läsa här .
 
 
"Kristna dikter och psalmer", 2007, kan läsas här.
 
 
"Sånt där. Mina humordikter" 2007-2008, kan läsas här.
 
 
En mängd "minidiktsamlingar" från 2010 finns att läsa  här. (Skrolla lite ner på sidan) Alla existerar i handskrivna miniböcker, som finns hos Titti Spaltro. 
 
 
Diktsamlingen "Gråt", 2007/2015, finns att läsa  här.
 
 
Diktsamlingen "Morgondrömmar" 2014, handskriven minidiktsamling, finns att läsa här.
 
 
Diktsamlingen "Det som lever i skymning. Utvalda dikter och sånger 2005-2017" (2017), som finns att läsa på denna sida. (visningen av texten på Internet Archive börjar mitt i, du kan bläddra till bokens början)
 
 
Diktsamlingen "Naturens återkomst" (Förlag: Fri Press, 2018) tillsammans med flickvännen Titti Spaltro.
 
 
 
 
Andra skönlitterära verk
 
 
 
Romaner, noveller och skådespel: 
 
Illustrerad indianbok, handskriven och tecknad av mig vid 7-årsåldern (hette något på "Falköga..") Manuskript på Åbo Akademis handskriftsavdelning.
 
"Aurora". Roman på engelska. 2004. Manuskript på Åbo Akademis handskriftsavdelning.
 
"Jag ser ljuset". Roman. 2004. Manuskript på Åbo Akademis handskriftsavdelning.
 
 "Sagornas Gud". 2005. En berättelse för barn i bilderbokens form. Manuskript på Åbo Akademis handskriftsavdelning
 
 "Av barns och spädbarns mun" Skådespel. 2005. Manuskript på Åbo Akademis handskriftsavdelning.
 
"Frallans efterlämnade fragment. Jag ser ljuset", del 2. Roman (ofullbordad) 2006. Manuskript på Åbo Akademis handskriftsavdelning.
 
 
Andra (aforismer, essäer o.d.):
 
"Aforismer". 2005. Manuskript på Åbo Akademis handskriftsavdelning.
 
"Döda Akademiens handlingar" 2007, protokollet till en litterär lek jag lekte då, finns att läsa här.
 
 
"Inträdestal i Döda Akademien" 2007, kan läsas här.
 
 
"Handbok för nutida skogsbohemer", 2007, kan läsas här.
 
 
"Det världar. Artiklar och essäer om litteratur, konst och politik", 2007-2008, kan läsas här.
 
 
"Aforismer 2006-2008", kan läsas här.
 
 
"Aforismer 2016-2018", kan läsas här
 
 
"Estetiska essäer i ekologisk anda", 2018, kan läsas här
 
 
 
Självbiografiska verk
 
 
"Faser i min andliga utveckling. En sorts ande-psykologisk självbiografi"  2010/2018, kan läsas här
 
 
"Självbiografiska notiser". Stockholm 2010.(existerar som pappersbok i ett exemplar, finns hos Titti Spaltro)
 
"Lars Larsens drömbok. Nattliga drömmar". 2010 (existerar som pappersbok i ett exemplar, finns hos Titti Spaltro)
 
"Skogsfolket i Nackareservatet. Del 1: Broder Tikka". Roman. 2018, kan läsas här.
 
"Självbiografiska notiser 2015-2018 från bloggen "För naturens skull", kan läsas här.
 
 
 
Teologiska verk:
 
 
"Kampskrift". 1997 (handskriven andlig minibok som jag skrev på sjuan) kan läsas här.
 
"Predikningar". 2003. Manuskript på Åbo Akademis handskriftsavdelning.
 
"Min sjel törster efter Gud. Noen samtaler mellom Faderen og barnet". 2003 (Norska) Manuskript på Åbo Akademis handskriftsavdelning.
 
"Församlingen jag längtar efter". Eget förlag 2003 (tio exemplar, varav ett finns på Åbo Akademis handskriftsavd.)
 
"Sånger om Herren". Samlade och redigerade av Lars Larsen. Eget förlag 2003. Tryckt i tio exemplar, inbundna av mig själv (Existerar också på finska, "Lauluja Herrasta", tio exemplar) Båda finns på Åbo Akademis handskriftsavd.)
 
"Elias Aslaksen. Suuri Jumalan mies". 2000. 46 s. Skolarbete (en biografi över Aslaksen på finska). Manuskript på Åbo Akademis handskriftsavdelning.
 
"En fri församling på det tjugonde århundradet". 1999. 72s. (Om Smiths Vänner). Skolarbete. Manuskript på Åbo Akademis handskriftsavdelning.
 
"Faderns kenosis. En studie i Jahves mänsklighet". 2005. Manuskript på Åbo Akademis handskriftsavdelning.
 
"Sånger i natten. Mystikerns psalmbok". utg. av Lars Larsen. 2005. Manuskript på Åbo Akademis handskriftsavdelning.
 
Den ekoteologiska boken "Djurisk teologi. Paradisets återkomst", 2010 (Jag har tagit avstånd från det religiösa innehållet i boken (jag har blivit ateist), däremot står jag för kärnan, djurismen, avklädd på sitt religiösa innehåll), finns att läsa här (tryck på PDF under Download Options). Man kan även beställa pappersboken av mig, meddela mig om du vill ha den på naturensbarn(at)yahoo.com, den kostar 100 kronor, och pengarna kan sättas på min förläggare Mats Barrdunges kontonummer: 11973131021. (Nordea)
 
 "De dödas uppståndelse har börjat." 2010, kan läsas här.
 
 "Den kristne sadhun" (om Sadhu Sundar Singh) Åbo 2010 (handskriven minibok som finns hos läraren i religionsvetenskap vid Åbo Akademi, Måns Broo)

"Örtblad ur den kristna mystikens diktning". Saml. o. redig. av Lars Larsen, Åbo 2012 (handskriven minibok, som finns i Åbo i teologiestuderande Markus Hellstens ägo (Tommy Hellstens son)
 
"Året 1929. Då den kristna kyrkan dog". Åbo 2012.(handskriven minibok, finns hos Titti Spaltro)
 
"Min syn på kyrkohistorien". Del I o.II. 2012 (handskrivna miniböcker som förvaras hos Ingvar Dahlbacka och Leif-Göte Björklund vid Åbo Akademis teologiska fakultet)
 
"Guds medlidande". 2012 (handskriven minibok) kan läsas här.
 
 
 Den djurteologiska skriften "Animal Coeleste. En kerubteologi", 2018, kan läsas här.
 
 
"Något om sadhun, helgon och heliga dårar", 2018, en teologisk skrift, kan läsas här.
 
 
"En ateists tolkning av Jesu återkomst", 2018, en ekofilosofisk och ekoteologisk skrift, kan läsas här.
 
 
"Ateistisk brottning med lidandets problem," 2018, en teologisk och filosofisk skrift, kan läsas här.
 
 
 
Filosofiska verk:
 
 
"Aforismer 2006-2008", kan läsas här.
 
 
"Djurisk filosofi - Paradisism". Stockholm 2010 (existerar som pappersbok i ett exemplar, finns hos Titti Spaltro)
 
"Vilhelm Ekelund och drömmen om guldåldern", Åbo 2012, handskriven minibok som finns hos Titti Spaltro, finns att läsa här.
 
 
Mitt ekofilosofiska verk "Åter till det vilda. En uppgörelse med civilisationen" (2017), finns att läsa här. En engelsk version av boken, "Reclaiming our wild origins. A radical critique of civilization", kan läsas här.
 
 
Mitt religionsfilosofiska verk "Varför jag inte tror på Gud, samt Varför jag tror Swedenborg hallucinerade." (2017) kan läsas här. En engelsk version av boken, ""Why I don´t believe in God, and Why I think Swedenborg hallucinated," kan läsas här.
 
 
"Paradisisk mikrolivsfilosofi", 2018, en naturfilosofisk skrift med naturmystiska, naturromantiska drag, kan läsas här
 
 
"Paradisisk arbetsfilosofi", 2018, en skrift om arbetets filosofi, kan läsas här.
 
 
"Paradiset. En bok om himlen", 2018, en ekofilosofisk skrift om naturens paradis, både det jordiska och det himmelska, kan läsas här.
 
 
"Djurismen. Del 1: Essäer från Wildmanbloggen", 2018, en ekofilosofisk skrift, kan läsas här
 
 
"Djurismen. Del 2: Essäer från "För naturens skull-bloggen", 2018, en ekofilosofisk skrift, kan läsas här
 
 
 "Aforismer 2016-2018", kan läsas här
 
 
"En ateists tolkning av Jesu återkomst", 2018, en ekofilosofisk och ekoteologisk skrift, kan läsas här.
 
 
 "Ateistisk brottning med lidandets problem," 2018, en teologisk och filosofisk skrift, kan läsas här.
 
 
"Politiska essäer och öppna brev", 2018, kan läsas här
 
 
 
Politiskt-samhällsfilosofiska verk:
 
 
Civilisationens kollaps (2018) kan läsas här.

 
"Kan ett världsparlament rädda oss?", 2018, en politisk-filosofisk skrift, kan läsas här
 
 
 
Psykiatriska verk:
 
 
Mitt antipsykiatriska verk "För mentalpatienters mänskliga rättigheter", 2018, finns att läsa här.
 
 
 
Mina bloggar genom åren
 
 
Bloggen "Lars Larsen", min blogg 2006-2008, kan läsas här.
 
 
Bloggen "Tidskriften Delta", min litterära tidskrifts blogg 2007, kan läsas här
 
 
"Wildman-bloggen", min blogg 2009-2011, kan läsas här. (visningen av texten på Internet Archive börjar lite framåt i boken, du kan bläddra till början)
 
 
"Lars Larsens blogg", min blogg 2012-2013, kan läsas här.
 
 
Bloggen "För Naturens Skull", Del 1, 2015-2018, kan läsas här.
 
 
Bloggen "För Naturens Skull", Del 2, 2018, kan läsas här
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Lars William Larsen

Född 1984 i Finland, norrman, bor i Stockholm, poet, ekoteolog och ekofilosof (dock inte en akademisk sådan) kallas även ”Munken”, själv kallar han sig "Skogsmannen Snigelson” p.g.a. vissa starka band till naturen och djuren, grundlagda bl.a. genom många års hemlöshet som boende i tält, kåta och hydda i Flaten naturreservat och Nackareservatet. Debuterade som poet 2007 med "Över floden mig" på eget förlag, har också gett ut ett ekoteologiskt verk, "Djurisk teologi. Paradisets återkomst" på Titel förlag 2010. Har gett ut diktsamlingen "Naturens återkomst" på Fri Press förlag 2018 tillsammans med Titti, sin flickvän. Lars är städare och byggmålare till yrket, "bor" hos Titti i Stockholm centrum (fast hans egentliga bostad är en liten hydda/håla i Nackareservatet. Han bor inte officiellt hos Titti. Han har bott i hyddan/hålan på heltid under många år som hemlös).

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela